Financovanie

HS11

V prípade, že nemáte dostatok finančných prostriedkov na financovanie pobytu na strednej škole v zahraničí, máte možnosť žiadať a využiť tzv. bezúčelový spotrebiteľský úver, kde nie je potrebné dokladovať použitie finančných prostriedkov získaných prostredníctvom úveru.

O takýto bezúčelový úver možete žiadať napríklad v bankách VÚB a.s., UniCredit Bank Slovakia a.s., ČSOB a.s. alebo Tatrabanka a.s.

COOLAGENT – Vaša agentúra pre Vašu cestu do sveta.