Stredná škola v Kanade

Program stredná škola v Kanade ponúka študentom skvelú príležitosť ako kultúrne a akademicky rásť na jednom z najkrajších miest severnej Ameriky. Ide o naozaj jedinečný program, ktorý ponúka študentom fantastickú príležitosť ako zažiť kanadskú kultúru a pri tom si  užiť výmenný program prispôsobený ich záujmom.

KATALÓG STREDNÁ ŠKOLA V ZAHRANIČÍ 

…………………………………………………

Hovorí sa, že kanadský vzdelávací systém patrí k najlepším na svete. Študovať v Kanade znamená aj zameranie na druhý úradný jazyk – tj. v anglicky hovoriacej časti prebieha aj intenzívna výuka francúzštiny a naopak. Domov sa teda môžete vrátiť s výbornou angličtinou a dobrými základmi francúzštiny.

Študenti majú možnosť prispôsobiť si program podľa svojich prianí a to výberom konkrétnej školy, predmetov a športových aktivít, ktorých sa chce zúčastniť. Aktívnu rolu majú taktiež pri výbere hostiteľskej rodiny. Školy ponúkajú vysoký štandard vzdelania v rôznych úrovniach náročnosti, vrátane prípravných kurzov pre štúdium na univerzite. Študenti môžu zakončiť štúdium záverečnou skúškou ak splnia dané kritéria.

Na rozdiel od amerického programu si študenti platia za štúdium na stredných školách aj za pobyt v hostiteľskej rodine (v USA sú dobrovoľnícke rodiny).

    

Typy programov:

 • 3-mesačný – jesenný, zimný alebo letný semester
 • 5-mesačný – jarný alebo zimný polrok
 • 10-mesačný – celý školský rok, každoročne od augusta do júna

Lokality:

 • British Columbia
 • Alberta
 • Saskatchewan
 • Manitoba
 • Ontario
 • Québec
 • Nova Scotia
 • Prince Edward Island
 • New Brunswick
 • Newfoundland & Labrador

    

Podmienky:

 • vek 15 – 19 rokov
 • dobré študijné výsledky
 • primeraná znalosť angličtiny (písomná aj ústna)
 • primeraná znalosť francúzštiny (písomná aj ústna) – len v prípade frankofónneho alebo dvojjazyčného štúdia
 • motivácia študovať na kanadskej strednej škole
 • záujem a entuziazmus spoznať a učiť sa o novej kultúre
 • ochota zúčastniť sa na rodinnom živote

Ďalšie podmienky:

 • vreckové – každý študent by mal mať k dispozícii vreckové vo výške 250 CAD na mesiac
 • počiatočné náklady – po príchode je potrebné mať k dispozícii minimálne 300 – 350 CAD na počiatočné náklady
 • osobné náklady – každý študent si ich hradí sám z vreckového

Poplatky:

 • 3-mesačný  – od 9 900 CAD
 • 5-mesačný (semester) – od 13 400 CAD
 • 10-mesačný – od 23 000 CAD

Ďalšie poplatky:

 • eTA (electronic travel authorization) – 7 CAD
 • študijné víza (pri pobyte dlhšom ako 6 mesiacov) – 150 CAD

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte našu koordinátorku Šárku na coolagent@coolagent.cz

alebo na tel. čísle +421 0948 482 189.

REGISTRÁCIA