Víza

V COOLAGENT robíme všetko preto, aby vybavenie formalít bolo jednoduché, rýchle a samozrejme kladné. Do Austrálie môžete vycestovať na turistické alebo študentské vízum. Turistické vízum Vás oprávňuje študovať na akejkoľvek austrálskej škole po dobu maximálne 12 týždňov. Výhodou študentského víza je to, že s jeho udelením získavate aj pracovné povolenie. Po získaní všetkých podkladov pre vízum môžeme poslať Vašu žiadosť na Austrálsku ambasádu vo Viedni za Vás, takže do Viedne nemusíte cestovať. Získavanie víza je jednou zo základných podmienok úspešného vycestovania do Austrálie. Študentské vízum je obľúbené hlavne preto, že k nemu automaticky získavate pracovné povolenie, ktoré Vás oprávňuje pracovať 40 hodín/14 dní.

V prípade neudelenia víz sa poplatok za štúdium na austrálskej škole (školné) vráti v plnej výške okrem zápisného podľa príslušnej školy.

COOLAGENT za spracovanie a podanie žiadosti o vízum na Veľvyslanectve Austrálie vo Viedni neúčtuje svojím klientom žiadny poplatok – vybavenie je úplne ZDARMA!

Australian passport Australia immigration arrival passport stamp

TURISTICKÉ VÍZUM
Turistické vízum do Austrálie je určené pre všetkých, ktorí majú záujem Austráliu navštíviť na kratšie obdobie (niekoľko týždňov / mesiacov), väčšinou na 12 týždňov. Tento druh víz je určený pre tých, ktorí majú záujem:
• Cestovať po Austrálii
• Navštíviť svojich známych a blízkych
• Šudovať na dlhšie ako 12 týždňov

V případe, že máte záujem cestovať do Austrálie a navštíviť školenie, kongresy, obchodné výstavy, pracovné cesty, apod. je potrebné si vybaviť tzv. short business visa. Pre tieto účely turistické vízum nie je určené.

POZOR: Turistické vízum NIE JE určené pre tých, ktorí majú v Austrálii záujem pracovať!

Turistické vízum je dostupné pre všetky vekové kategórie žiadateľov a udeľuje sa na 3-12 mesiacov, kde najčastejšími a najmenej problémovými sú najkratšie 3-mesačné víza (víza E-651). Pre získanie dlhších turistických víz je potreba uviesť vážne pádne dôvody a mať pripravené podporné dokumenty (víza E-600).

V praxi to s dĺžkou turistických víz funguje následovne:
Keď žiadate o turistické vízum na 3 mesiace (E-651), spravidla obdržíte viacvstupové vízum na dĺžku 1 roku, kedy jedna Vaša návšteva Austrálie nesmie presiahnuť dĺžku 3 mesiacov. Ročná platnosť sa počíta od doby udelenia víza, nie však od doby príletu do Austrálie. V skutočnosti vtedy môžete na trojmesačné víza navštíviť Austráliu behom roku 4-krát, vždy však maximálne na 3 mesiace. Potom je nutné z Austrálie vycestovať napríklad na Nový Zéland, Fiji apod. a potom je možné sa znovu do Austrálie vrátiť.

Základné podmienky, ktoré by mal žiadateľ o turistické vízum splňovať sú tieto:
• Platný cestovný pas
• Zaplatený poplatok za vízapas
• Dobrý zdravotný stav
• Bezúhonnosť
• Žiadateľ nad 70 let musí mať zdravotné poistenie a absolvovať lekársku prehliadku
• Žiadne dlhy voči Britskému kráľovstvu
• Vyplnená žiadosť o turistické víza
• Byť pripravený preukázať finanční krytí na pobyt
• Byť pripravený preukázať status (zamestnanie , študent, dôchodca … )
• Byť pripravený preukázať cestovní plán

Pod finančným krytím Vášho pobytu ambasáda myslí prostriedky, ktoré nutne potrebujete na bezproblémové absolvovanie pobytu a cestu do Austrálie a späť. Úrad sa potrebuje uistiť, že v Austrálii budete mať za čo študovať a žít a nebudete tam musieť pracovať. Toto krytí nemusíte nutne utratiť. Jedná sa o všeobecný výpočet, ktorý priemernému návštevníkovi stačí na živobytie. Priamo v Austrálii už záleží jen na Vás, koľko peniaz utratíte. V prípade 3 mesačného plánovaného pobytu bude by malo vaše finančné krytí odpovedať čiastke min. 6500 AUD.

Oficiálny limit na vybavenie turistických víz od dáta podania žiadosti je síce podľa imigračného úradu 14 dní, tento limit však nie je zaviazaný a má len informatívny charakter. Väčšina žiadostí je vybavená v priebehu týždňa.

Austrália umožňuje občanom Slovenskej a Českej republiky žiadať o turistické vízum rôznymi spôsobmi:
1. Online – najrýchlejšie je to elektronickou formou cez on-line formulár, tzv. E-visa 651. V COOLAGENT Vám tieto víza do Austrálie pomôžeme zaistiť cez online systém Austrálskej ambasády za 990 KČ.
2. Osobne vo Viedni na austrálskej ambasáde. Od tohto spôsobu sa však v súčasnej dobe ustupuje vďaka možnosti žiadať o vízum elektronicky.

Výhody podania E-visa žiadosti o turistické vízum
• Vzhľadom k tomu, že sa žiada priamo v online systému Austrálskej ambasády – výsledky Vašej žiadosti sú väčšinou známe ihneď prípadne behom niekoľko dní po vyplnení žiadosti
• Pre podanie žiadosti nemusíte nikam posielať svoj cestovný pas
• Odpoveď o udelenia víza Vám príde priamo na Váš email
• Pozor – od žiadateľov nad 70 rokov si môže Austrálska ambasáda vyžadovať špeciálne lékárske vyšetrenie „Fit for Travel“ a tiež môže žiadať zmluvu o cestovnom poistení pre tohto žiadateľa

Predĺženie turistických víz v Austrálii
V Austrálii si môžete turistické víza predĺžiť, je však potreba požiadať o predĺžení aspoň 2 týždne pred koncom Vašich súčasných víz. Výnimkou sú víza, ktoré boli vydané s podmienkou „NO FURHER STAY“, teda bez možnosti predĺžiť pobyt v Austrálii. Za určitých podmienok je možné vízum zmeniť na študentské. Naša partnerská agentúra Vám rada pomôže s vybavením všetkých dôležitých formalít.
Viac informácií o turistických vízach nájdete i na stránkach Austrálskej ambasády: www.immi.gov.au

110879861 Australia, Victoria, Great Ocean Road, kangaroo road sign

ŠTUDENTSKÉ VÍZUM
Jak sme už uviedli, najdôležitejšou výhodou študijných pobytov v Austrálii je, že pri splnení určitých podmienok je umožnené účastníkom pobytu pracovať na čiastočný úväzok (Part time, tj. 10 hodín/2 týždne), a to úplne LEGÁLNE. O študentské vízum musíte žiadať v prípade, že máte v plánu vycestovať do Austrálie na dobu dlhšiu ako 12 týždňov a chcete pritom i pracovať.

Vybavenie študentského víza je jedným z najzákladnejších bodov celého procesu cesty do Austrálie. Je potreba venovať žiadosti o vízum maximálnu pozornosť. S podávaním žiadosti o vízum máme skúsenosti, a preto sa snažíme organizovať všetko tak, aby všetko bolo čo najviac v prospech žiadateľa. O výsledku vybavenia žiadosti Vás budeme neodkladne informovať.

Študentská víza sa udeľujú podľa dĺžky Vášho pobytu. Všeobecne však platí, že minimálny počet mesiacov na získanie víza sú 3 mesiace. Víza však môžete získať až na dobu 5- rokov. Pri kombinácii jazykového a odborného kurzu získate vízum na dobu trvania oboch kurzov. Študentské vízum platí 1 mesiac pred a 1 mesiac po skončení Vášho kurzu. Po každom kurzu máte nárok na 1 mesiac prázdnin, behom ktorých môžete pracovať na full-time (plný úväzok). Behom platnosti víza je možné opustiť územie Austrálie, avšak nesmiete porušiť podmienky vízového pobytu, napr. školná dochádzka min. 80 %. Koniec víz sa dozviete v elektronickom dokumente (víza sa už do pasu nedávajú) pod položkou „Expiry date“. Koniec platnosti vášho víza si dobre strážte. Jeho prekročenie by mohlo viesť k problémom pri predlžovaniu ďalšieho víza alebo dokonca k vyhosteniu z krajiny.

Kritéria pro posúdenie žiadosti
Pre úspešne vybavenie študentského víza sa musia najprv vybrať a zaplatiť škola a zdravotné poistenie. Jazyková škola sa spravidla platí na celú dobu štúdia dopredu, odborná len po termínoch (3 mesiace) alebo po semestroch (6 mesiacov). K preukázaniu prijatia na školu slúži tzv. eCoE (electronic Confirmation o Enrolment). Hlavné podmienky pre posúdenie žiadosti sa riadia kritériami rizikovosti (Assesment levels).

Okrem potvrdenia o prijatí na školu (eCoE) a zaplatení zdravotnej poistenia OSHC musí žiadateľ preukázať, že je tzv. „Genuine applicant“. V tomto veľmi vágnom pojme sa skrýva nespočetne rôznych kritérií. Obecne ide o to, aby nevznikli žiadne pochyby o tom, že zámer žiadateľa je čiste študijný Práve nesplnenie tohto kritéria býva najčastejším dôvodom pre zamietnutie žiadosti o študentské víza. Obecný návod na splnenie tohto kritéria neexistuje a je vždy lepší spoľahnúť sa na radu migračného poradcu, ktorý poradí v závislosti na konkrétne situácie každého žiadateľa. Medzi ďalšie požiadavky sa patrí doložiť históriu vzdelania, profesnú históriu, bezúhonnosť a podobne. Všetci žiadatelia o Študentské víza musia mať k dispozícii dostatočne vysoké finančné krytie. Na rozdiel od žiadateľov v AL2 avšak tí v AL1 nemusia preukazovať výpisom z účtu, stačí tuto skutočnosť v žiadosti deklarovať, teda tvrdiť. Absencia nutnosti preukázania výšky finančného krytia při žiadosti o štúdium na jazykovej škole alebo univerzite (AL1) je hlavným rozdielom oproti žiadosti o štúdium na odbornej škole. Pochopitelně se žádostí o studentská víza je spojen i vízový poplatek pro australskou ambasádu.

Víza pre rôzne druhy štúdia sú rozdelené do 6 hlavných kategórií. Jednotlivé štáty sú ohodnotené známkou rizikovosti 1-5 (1 = najnižšie riziko), podľa toho ako študenti týchto krajín dodržovali podmienky študentských víz v Austrálii. Tieto známky – ”Assessment levels” boli jednotlivým krajinám pridelené podľa typu štúdia, ktoré žiadateľ v Austrálii chce absolvovať. Jedná sa o nasledujúce kategórie:

Podľa jednotlivých známok – Assesment Levels – je stanovené, aké podklady je študent povinný ambasáde predložiť. Pre slovenských a českých študentov sú kľúčové známky v kategóriách 570 (angličtina) a 572 (VET – odborné kurzy).

Z vyššie uvedeného zoznamu plynie, že žiadateľ zo Slovenskej republiky, ktorý uvažuje o štúdiu na jazykovej škole je zaradený do AL 1. Oproti tomu napr. žiadateľ z Českej republiky, ktorý uvažuje o štúdiu na jazykovej škole je zaradený do AL 2. U Slováka nebude s najväčšou pravdepodobnosťou migračný úrad požadovať preukázať finančné krytie, u Čecha už ale áno.

Žiadosť o študentské vízum do Austrálie
Správne vyplnená žiadosť je základom úspechu na získanie víza do Austrálie. Každá žiadosť sa posudzuje individuálne a závisí na konkrétnej situácii. Ku každej žiadosti pristupujeme veľmi precízne a snažíme sa Vám celý proces co najviac uľahčiť.

Seznam dokumentov potrebných k žiadosti o vízum, Assessment level 1:
1. Vyplnený formulár 157AAustralian immigration departure passport stamp
2. 1x pasové foto
3. Poplatok ambasáde
4. Electronic Letter Of Confirmation (E-COE) – potvrdenie o prijatí na Austrálsku školu (zaistí COOLAGENT po uhradení poplatku za štúdium Austrálskej škole)
5. Kópie platného cestovného pasu
Cestovný pas musí byť nepoškodený a musí byť platný minimálne po dobu trvania víz

Zoznam dokumentov potrebných k žiadosti o vízum, Assessment level 2:
Platí všetko čo je uvedené vyššie pre žiadateľov v Assessment level 1 a viac:
1. Výpis z trestného zápisníku – pri štúdiu dlhšom než 12 mesiacov
2. Finančné krytie
3. Motivačný list – slúži preto, aby ste vysvetlili hlavné dôvody prečo žiadate o vydanie študentského víza do Austrálie. Obsahom môže byť: dôvod pre voľbu školy a kurzu, lokality, väzba na vaše predchádzajúce štúdium, prácu a podobne…
4. Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (napr.: maturitné vysvedčenie, diplom, certifikát o absolvovaní nejakého kurzu apod.)
5. Dokumentáciu o činnosti od ukončenia strednej, resp. vysokej školy (pracovné zmluvy, doklad o pobyte v zahraničí, atd.)

Finančné krytie

Aby bola Vaša žiadosť úspešná, musíte preukázať dostatočné finančné krytie Vašich životných nákladov behom pobytu v Austrálii. Minimálne náklady na preukázanie finančného krytia sú 1.500 AUD na 1 mesiac pobytu + náklady na letenku (cca 2.000 AUD) + prostriedky na školné (aj náklady na doposiaľ neuhradené štúdium, tzn. že keď z 2-ročného kurzu zaplatíte školné za prvých 6 mesiacov školy, je potreba preukázať ďalšie financie na zbytok štúdia). Spolu so študentským vízom získate automaticky maximálne 4 týždne prázdnin po každom kurzu. To znamená, že v prípade, že budete študovať napr. 12 týždňov, automaticky máte nárok na 4 týždne prázdnin, čo znamená že je potreba preukázať min. 4.500 AUD (na dobu kurzu) + 1.500 AUD (na dobu prázdnin) + náklady na letenku cca 2.000 AUD. Tento príklad platí v prípade, že školné máte už zaplatené v plnej výške.

Girl with money 101740096 LanguageSchool_Usetrite

Finančné krytie môžete preukázať nasledujúcimi dokladmi:
* Výpis z účtu za poslední mesiac, prípadne aj za predchádzajúci mesiac – je dôležité preukázať pôvod financií na účte a to vo forme ako napr.:
* Výplatnej pásky za posledných 3-6 mesiacov
* Pracovné zmluvy
* Kupné zmluvy – napr. o predaji auta, domu, bytu, apod.
* Sporenie, vkladná knižka, apod. – doklad o zrušení
* Daňové priznanie za posledný finanční rok – dokladajú podnikatelia a živnostníci

Pokiaľ budú za Vás preukazovať finančné krytie iné osoby, napr. rodičia, je potreba doložiť notársky overené čestné prehlásenie od každej takejto osoby, že Vám túto podporu poskytne a že budete mať možnosť disponovať účtom danej osoby. V tomto prípade je tiež potreba preukázať pôvod finančných prostriedkov na účte (výplatné pásky, pracovné zmluvy, apod.).

Aj v prípade, že žiadate o vízum na dobu dlhšiu ako 12 mesiacov, maximálne vždy preukazujete prostriedky na 12 mesiacov vo výške 18.000 AUD (12×1.500 AUD) + náklady na spiatočnú letenku (cca 2.000 AUD).

Predĺženie študentských víz
Naša partnerská agentúra Vám pomôže s predĺžením víza. Už na úvodnej orientácii Vám povedia základné informácie, aby neskôr predĺženie víz prebehlo bez problémov.

Užitočné kontakty:

Austrálska ambasáda vo Viedni
(Australian Embassy)
Mattiellistrasse 2
A-1040 Vienna
Austria
www.australian-embassy.at
email: visa-enquiries@dfat.gov.au
fax: +43 1 513 2908

logo_coolagent10perc

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte naše koordinátorky na praca@coolagent.sk  alebo na tel.  0908 724 368 . Veľmi radi Vám so všetkým poradia 🙂

Ak Vám je všetko jasné a spĺňate podmienky, môžete sa do programu hneď prihlásiť – stačí vyplniť a odoslať predbežnú prihlášku (kliknite na ZAREGISTRUJTE SA NA PROGRAM PRACOVNEJ PRAXE V AUSTRÁLII – stránka obsahuje informácie na vyplnenie a on-line formulár).

COOLAGENT

Vaša cesta do sveta…