Internship s kurzom Veľká Británia

UPDATE 5.1.2021 – v Británii sa situácia veľmi zlepšila a máme ponuky!! Môžete sa registrovať, ak máte vyriadení pre-settled status.

COOL program – COOL skúsenosti – COOL možnosti

Hľadáš prax počas alebo po ukončení štúdia? Chceš praxovať vo firmách vo Veľkej Británii v odboroch ako napríklad Accountancy, Business Administration, Fashion Design, Event management, Graphic Design, HR, Marketing, IT, Legal Administration alebo online journalism?

Internship/ Work Experience program je výbornou možnosťou ako získať praktické zručnosti v angličtine vo firmách vo Veľkej Británii, hodnotnú referenciu do CV a najmä skvelú skúsenosť pre ďalší študijný a profesný rozvoj.

Businesswomen shaking hands  121202316  86514262

Kandidát pred nástupom na prax absolvuje intenzívny prípravný jayzkový kurz po dobu min. 1 týždňa.
Na výber sú 2 lokality konania kurzu, Londýn alebo Torbay (juhozápadné pobrežie Anglicka). Po ukončení kurzu nasleduje samotná prax v dĺžke trvania 4-12 týždňov.

PODMIENKY Internshipu:

 • vek od 18 rokov
 • úroveň angličtiny min. úroveň B2 (upper-intermediate) pre oblasť Londýn + okolie, min. A2 (pre-intermediate) pre oblasť Torbay
 • záujem o vykonávanie neplatenej praxe za účelom získania praktických zručností v angličtine

         

POTREBNÉ DOKUMENTY pre posúdenie Internshipu:

 • Životopis / CV v anglickom jazyku
 • Letter of motivation / Motivačný list
 • Application form na prípravný kurz
 • Voluntary Work experience application
 • Diplomy alebo certifikáty príbuzné študijnému odboru (nepovinné)
 • v prípade potreby jazykový test
 • v prípade potvrdenej praxe s ľuďmi dodatočne výpis z registra trestov

POSTUP pre vybavenie Internshipu:

 • po obdržaní kompletnej dokumentácie zorganizujeme skype pohovor s anglickým partnerom
  (doporučujeme skompletizovať dokumenty min. 8 týždňov pred plánovaným nástupom na prax)
 • úhrada depozitu vo výške 700 EUR
 • pohovor s budúcim potenciálnym zamestnávateľom
 • potvrdenie praxe a akceptácie
 • podpis zmluvy
 • doplatok programového poplatku a kurzu v sume 680 EUR

PROGRAMOVÝ POPLATOK: 1380 EUR
Poplatok zahŕňa: 1 týždeň jazykového prípravného kurzu v rozsahu 30 lekcií (22,5 hod.), registračný poplatok, študijné materiály, zabezpečenie neplatenej praxe, Certifikát o absolvovaní kurzu, Certifikát o ukončení odbornej praxe

Ďalšie poplatky:
*ubytovanie v sume 150-200 GBP/ týždeň
*letenka, doprava

Pre viac informácií kontaktujte našich koordinátorov:

Bratislavastudium@coolagent.sk

Košicekosice@coolagent.sk

alebo zavolajte na bezplatnú linku COOLAGENT zadarmo z celej SR: 0800-1-AGENT (tj. 0800-1-24368).

COOLAGENT
Tvoja cesta do sveta…