Praktické rady a diskusia

Tieto stránky pripravil COOLAGENT pre tých, ktorí prostredníctvom COOLAGENT, prípadne sami či s inou agentúrou vycestovali do zahraničia.

Obsahujú:

Budeme radi, pokiaľ prispejete svojou radou či skúsenosťou, ktorú ste behom Vašeho cestovania získali. Stačí vyplniť návratku na príslušnej stránke a Váš odkaz sa objaví tam, kde ste určili.

V prípade nejasností či problémov nás samozrejme môžete kontaktovať aj nasledovne:

Telefonicky

SK
Bratislava: +421-2-544 343 71, +421-2-544 343 75
Košice: + 421- 55-625 04 20

CZ
Praha: +420-2-96246111, +420-2-96246246
Brno: +420-5-42219945, +420-5-42215116

GB
Londýn: +44 20 7031 4310

E-mailom

SK
Bratislava: coolagent@coolagent.sk
Košice: kosice@coolagent.sk

CZ
Praha: coolagent@coolagent.cz
Brno: brno@coolagent.cz

GB
Londýn: londyn@coolagent.cz

riaditeľ: rene@coolagent.cz

– prípadne faxom, či klasickou poštou (kontaktné údaje na stránke KONTAKTY)

Těšíme sa na Vaše ohlasy.
Príjemný pobyt, pohodu pri cestovaní a veľa optimizmu praje COOLAGENT