Info o zdravotnom poistení

Európsky preukaz zdravotného poistenia

Teraz máme možnosť okrem voľného pohybu a možnosti pracovať, nárok aj na bezplatné zdravotné ošetrenie v členských štátoch EU. Na základe Nariadenia Rady EHS pri pobyte v inom členskom štáte Európskej únie a nečlenských štátoch Nórsko, Lichtenštajnsko a Island majú všetci slovenskí poistenci s trvalým bydliskom v SR, cestujúci na dovolenku, štúdium na stredných alebo vysokých školách, brigádu, au-pair pobyt, krátkodobú pracovnú cestu, návštevu do iného členského štátu EÚ a pod. nárok na poskytnutie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti. Ide o zdravotnú starostlivosť, ktorú danný EU štát poskytuje bezplatne svojim občanom v rámci štátneho systému (v Uk je to National Helath Service- NHS) .To znamená, že pokiaľ si domáci poistenci musia za poskytovanie zdravotnej starostlivosti priplácať (tzv. spoluúčasť), musíme spoluúčasť hradiť aj my.

Ako treba postupovať pred samotnou cestou??
Keďže od januára 2006 už neplatia formuláre E111, na zálade ktorých bolo pri ceste do zahraničia, hradené prípadne ošetrenie u lekára. Dnes si pred cestou treba vo svojej zdravotnej poisťovni vybavit európsky preukaz zdravotného poistenia. Kým formulár platil 6mesiacov, preukaz bude platiť 5rokov. Európsky preukaz sa nedá vybaviť za jeden ďeň, preto kto potrebuje cestovať rýchlo, môže si od poisťovňe vyžiadať náhradný certifikát k preukazu, vydáva sa bezplatne a na počkanie. Certifikát platí len 3 mesiace.

Náhradný certifikát :
slúži ako náhrada za európsky preukaz,
vydáva sa bezplatne a na počkanie,
o jeho vydanie žiada poistenec tak, že požiada o vydanie preukazu,
žiadosť môže podať osobne, poštou, alebo faxom na pobočku poisťovne,
certifikát poisťovňa vydáva osobne, alebo posiela doporučene poštou,
platí 3 mesiace.
Čo je preukaz európskáho poistenca
nahrádza formulár E111, na základe neho dostane občan Slovenska v zahraničí potrebnú zdravotnú starostlivosť,
slúži na krátkodobé cesty do zahraničia – dovolenky, služobné cesty,..
tlačivá žiadostí sú v pobočkách poisťovní,
vybavenie trvá 30 dní,
vybavenie preukazu je bezplatné,
platí 5 rokov.

Preplatenie nákladov-Refundácia V niektorých prípadoch sa však môže stať, že budete musieť zaplatiť za ošetrenie v hotovosti, hlavne pri ambulantnom ošetrení. V takom prípade je možné požiadať o refundáciu nákladov miestnu zdravotnú poisťovňu, alebo o refundáciu požiadať po návrate do SR svoju zdravotnú poisťovňu. Nezabudnite si odložiť bločky a potvrdenky, iank sa ťažko budete domáhať návratu peňazí.

POZOR!!! V krajinách EÚ takmer neexistuje výkon, pri ktorom sa spoluúčasť nehradí. Úhradu spoluúčasti pri zdravotnej starostlivosti poskytovanej v krajinách Európy však formulár poistencovi nekryje. Preto Vám COOLAGENT doporúča doplnkové poistenie liečebných nákladov, a nie len to. Vieme Vám takéto poistenie aj priamo sprostredkovať. V COOLAGENT Vám odporúčame pri krátkodobých pobytoch poistenie UNION a pri pobytoch nas 6 mesiacov poistenie ALLIANZ.

Čo ponúka komerčné poistenie?? Vo Veľkej Británii, kde sa od pacienta vyžaduje spoluúčasť pri verejnom zdravotnom poistení, je výhodnejšie komerčné poistenie. Komerčné poistenie kryje všetky náklady bez akejkoľvek spoluúčasti. Samozrejme, len do výšky určenej vašou uzavretou poistkou. Komerčné zdravotné poistenie pacienti ocenia aj vtedy, ak si ich zdravotný stav vyžaduje prevoz pacientov domov, pretože ho kryje v plnej miere.

UNION
Tarify poistenia záležia od počtu dní, na ktoré sa chcete poistiť. Pre držiteľov Karty EURO 26 sú poskytované zľavy. V prípade, že máte záujem aj o úrazové poistenie individuálne kalkulácie Vám radi spravíme v našich pobočkách.

Ročné poistenie liečebných nákladov 256 EUR.

ALLIANZ
119 EUR – ročné poistenie liečebných nákladov

AU Pair
A ešte jedna rada.Ak sa rozhodnete pri vycestovaní výlučne uzatvoriť iba poistenie liečebných nákladov v zahraničí (komerčné poistenie), Všeobecná zdravotná poisťovňa odporúča, aby ste naďalej vo vlastnom záujme rešpektovali zákonnú povinnosť byť aj naďalej zdravotne poistení vo svojej slovenskej zdravotnej poisťovni.
Pokiaľ ste museli z akéhokoľvek dôvodu náklady za ošetrenie uhradiť sami, obráťte sa s originálmi účtov za ošetrenie (zašlite ich) na:

Department for Work and Pensions and Overseas Benefits Directorate
Newcastle upon Tyne,
NE 98 1BA.
Náklady Vám budú refundované do výšky bežnej v britskom verejnom systéme.
COOLAGENT Vaša cesta do sveta 🙂