Poplatky

Program Au Pair v USA je neprekonateľný v nízkých nákladoch na Tvoj pobyt.

Tvoje náklady na nezabudnuteľný rok budú len:

33 EUR administratívny poplatok agentúre (platí sa pri osobnom pohovore)
140 EUR poplatok US agentúre (platí sa po nájdení rodiny)
160 USD poplatok za vybavenie víz (platí sa pred odletom US ambasáde)

Taktiež Ti doporučujeme aby si si pred odchodom zariadila cestovné pripoistenie a na začiatok malé vreckové.