Cenník

Prehľad poplatkov COOLAGENT – Au Pair program


Krajina

VreckovéDĺžka pobytuRegistrácia (EUR)Poplatok za sprostredkovanie (EUR)
USA195,75 USD / týždeň12 mesiacov00* /60**
140 programový poplatok
_
Veľká Britániamin. 80 GBP / týždeň2-5 mesiacov19148
80-90 GBP / týždeň6-12 mesiacov19111
90-119 GBP / týždeň6-12 mesiacov19111
150+ GBP / týždeň6-12+ mesiacov19185
_
Írsko80-110 EUR / týždeň3-12 mesiacov19129
_
Francúzskomin. 320 EUR/ mesiac3-5 mesiacov19148
min. 320 EUR/ mesiac6-12+ mesiacov19129
_
Belgickomin 400 EUR / mesiac3-5 mesiacov19148
400-490 EUR / mesiac6-12+ mesiacov19111
500-600 EUR/ mesiac6-12+ mesiacov19148
_
Holandskomin. 340 EUR / mesiac3-5 mesiacov19148
340-450 EUR / mesiac6-12+ mesiacov19129
460-700 EUR / mesiac6-12+ mesiacov19129
_
Talianskomin. 250 EUR / mesiac3-5 mesiacov19148
250-400 EUR / mesiac6-12+ mesiacov1992
_
Španielskomin. 240 EUR / mesiac3-5 mesiacov19148
240-280 EUR / mesiac6-12+ mesiacov1992
_
Nemeckomin. 260 EUR / mesiac3-5 mesiacov19148
min. 260 EUR / mesiac6-12+ mesiacov19129
_
Rakúskomin. 395 EUR / mesiac3-5 mesiacov19148
395-494 EUR / mesiac6-12+ mesiacov19129
_
Švajčiarskomin. 500 CHF/ mesiac3-5 mesiacov19148
500-690 CHF/ mesiac6-12+ mesiacov19133
700-800 CHF/ mesiac6-12+ mesiacov19133
_
Čína1200-1500 RMB / mesiac3-12 mesiacov055

* Administratívny poplatok neplatí Au Pair USA:
* ktorá poskytne tel. overiteľné doporučenie dokladujúce min. 200 hodín starostlivosti o deti vo veku do 2 rokov a je ochotná o takéto deti sa v USA aj starať. Doložené doporučenie sa musí týkať detí z nie príbuzenského vzťahu k Au Pair a obdobie starostlivosti o také dieťa môže byť max. 2 roky od registrácie Au Pair do programu.
* ktorá si nájde hostiteľskú rodinu sama, tzv. direct placement.
** administratívny poplatok sa hradí pri osobnom pohovore.

Typy programov – Au Pair, mini Mother’s Help, Mother’s Help – sa rozlišujú výškou vreckového, počtom hodín pomoci v rodine, predošlými skúsenosťami a jazykovými znalosťami kandidátky.

Prehľad Poplatkov COOLAGENT- Program COOL COUPLE - ceny v EUR

KrajinaDĺžka pobytuPohlavieSprostredkovanie (EUR)Registrácia
Anglicko, Škótsko, Írsko12 mesiacov a dlhšiedievča14819
Anglicko, Škótsko, Írsko12 mesiacov a dlhšiechlapec14819

Ceny sú platné pri umiestnení páru – couple do jednej rodiny.

Uvedené ceny platia od 1. 1. 2021.