Cenník

Prehľad poplatkov COOLAGENT – Au Pair program


Krajina

VreckovéDĺžka pobytuRegistrácia (EUR)Poplatok za sprostredkovanie (EUR)
USA195,75 USD / týždeň12 mesiacov00* /60**
140 programový poplatok
_
Francúzskomin. 320 EUR/ mesiac3-5 mesiacov39172
_
Španielskomin. 240 EUR / mesiac3-5 mesiacov39172

* Administratívny poplatok neplatí Au Pair USA:
* ktorá poskytne tel. overiteľné doporučenie dokladujúce min. 200 hodín starostlivosti o deti vo veku do 2 rokov a je ochotná o takéto deti sa v USA aj starať. Doložené doporučenie sa musí týkať detí z nie príbuzenského vzťahu k Au Pair a obdobie starostlivosti o také dieťa môže byť max. 2 roky od registrácie Au Pair do programu.
* ktorá si nájde hostiteľskú rodinu sama, tzv. direct placement.
** administratívny poplatok sa hradí pri osobnom pohovore.

Typy programov – Au Pair, mini Mother’s Help, Mother’s Help – sa rozlišujú výškou vreckového, počtom hodín pomoci v rodine, predošlými skúsenosťami a jazykovými znalosťami kandidátky.

Uvedené ceny platia od 1. 1. 2022