Ako je to s daňami vo Veľkej Británii? Majte prehľad behom chvíľky

Premýšľate o tom, že by ste vyrazili do Veľkej Británie ? Nenechávajte nič na náhodu a prečítajte si o tom, ako funguje vo Veľkej Británii daňový systém. V tomto článku všetko objasníme a ukážeme na konkrétnych príkladoch.

Tak ako na Slovensku aj v Británii musíte odvádzať daň, keď tam pracujete.

Existujú 2 druhy zdanenia Vašeho zárobku :

  1. Odvod sociálneho a zdravotného poistenia (NIN – National Insurance Number)Je to 12% z čiastky, ktorú zarobíte nad 155 £/ týždeň. To znamená :
    Ak si zarobíte 200 £, zdaňujete len 45 £. Táto daň je nevratná a platia ju všetci, aj študenti aj neštudenti.
  2. Daň z príjmu- pokiaľ ročne zarobíte 0 – 11 000£ je to 0% z príjmu
    – pokiaľ ročne zarobíte 11 001 – 43 000 £ je to 20% z príjmu

Presné informácie nájdete na : https://www.gov.uk/income-tax-rates

Základná odpočítateľná položka (zľava poplatníka) do príjmu 11 000 £/rok. To znamená, že pokiaľ za rok (zdaňovacie obdobie je vždy od apríla do marca) zarobíte menej ako 11000 £, môžete požiadať o vrátenie daní na konci zdaňovacieho obdobia, teda v apríli.

Najjednoduchšie je pozrieť sa na 1. výplatnú pásku, ktorú dostanete, konkrétne na tax code, ktorý vám úrad pridelil. Ak budete mať TAX CODE iný ako 1100L, zavolajte si na úrad (číslo z Británie 030 0200 3300)  a tax code si zmeňte, (stačí keď poviete, že si za rok nezarobíte viac ako 11000 £, prípadne si spočítajte koľko si reálne zarobíte za rok). O zmenu je možné požiadať aj online, avšak musíte mať už NIN –  https://www.gov.uk/check-income-tax-current-year

Strhnutá daň sa vám väčšinou vráti šekom do 2 týždňov alebo v nasledujpcej výplate. Úrad Vám od tohto momentu bude strhávať napr. len nízku daň napríklad 0-50 £/ mesiac a vy si potom môžete požiadať o vrátenie daní alebo vám dane nebude strhávať vôbec.
Odmena sa nezdaňuje najmä záujemcom, ktorí cestujú len na letné prázdniny, prípadne na pobyty kratšie ako 1 rok.

Pokiaľ by ste mali záujem o zasielanie informácií alebo registráciu na niektorý z programov COOLAGENT, zaregistrujte sa nezavazna registrace CZ